SIAM Foundation – 7000 kr/person
EXIN BCS SIAM® Foundation

 

Sammanfattning


Kursen ger kunskaper i Service Integration and Management (SIAM) och dess drivkrafter, struktur och grundläggande koncept.

SIAM är en modell för att kunna koordinera och hantera en kunds outsourcade IT-tjänster där Service Integratören tar ansvar för end-to-end tjänsteleveransen från olika leverantörer.
Det finns många utmaningar och risker på vägen till att implementera modellen, men också betydande fördelar som kursen ger inblick i.
Kursen ger också stöd för att certifiera sig på SIAM Foundation hos EXIN on-line.

 
Utbildningsmål Efter kursen har du förståelse för:

-vad det är som driver SIAM,
-vad är syftet med den,
-vilka modeller och  metoder kan man tillämpa vid SIAM implementering,
-hur byggs SIAM modellen upp,
-hur stöds SIAM av ITIL ramverket och
-vilka utmaningar och risker man träffar på före, under och  efter implementeringen av SIAM modellen.

 

Vem bör delta?

Kursen vänder sig främst till dig som arbetar inom affärsverksamhetens ledning, beslutar över strategiska och taktiska tjänsteleveransmodeller, tjänsteägare och leveransansvariga, tjänsteleverantörers Service Management personal och beslutsfattare, tjänsteintegratörer, kundkontoansvariga, ITSM / ITIL processägare och ansvariga och IT Service Management konsulter.
 

Förkunskaper


Viss insyn / förståelse för ITIL ramverket

 

Certifiering


Kursen ger förkunskaper för SIAM Foundation – EXIN BCS SIAM® Foundation – certifiering hos EXIN.

Certifieringen tar 75 minuter och är på engelska. Det består av 40 flervalsfrågor, där 65% krävs för godkänd certifiering på Foundation nivå.

 

Genomförande


Kursen är på 3 dagar och hålls på svenska med engelskt kursmaterial (endast digitalt), gärna i beställarens lokaler.
Certifieringstestet till denna kurs är på engelska.

 
Kursinnehåll

Kursen byggs på följande innehåll:

 • Vad det är som driver behovet för SIAM
 • Definition av SIAM
 • Syftet med SIAM
 • SIAM miljö och  kultur
 • Metoder
 • Drivkrafter bakom SIAM – kommersiella, externa och interna
 • SIAM modell, ecosystem och roadmap
 • Implementering – metoder
 • Roller och ansvar
 • Strukturelementen i SIAM modellen
 • SIAM drift praktiker
 • Stödjande processer -ITIL
 • Huvuddragen i ITIL livscyklar, COBIT, DevOps, Agile, LEAN
 • Verktygsstrategier
 • Projektledning i SIAM modell
 • Utmaningar, risker
 
Kontakt info@katokitsu.se  
Pris Priset 7000 kr/person är inklusive certifieringstest i samband med kursen