ITIL 4 Foundation kurs

 

 
  Syfte:

- Förstå ITIL 4 Service Management ramverket

- Använd kunskapen och publikationerna som referenser för att leda Service Management arbetet och för att begrunda vidare studier.

Efter kursen har du kunskaper om:

- Nyckelkoncepten av Service Management - Key concepts of Service Management

- Tjänstevärdesystemet - Service Value System

- Tjänstevärdekedjan - Service Value Chain

- Värdeflöden - Value streams

- Externa faktorer - External factors

- Praktiker - Practices

Om kursen:

För deltagare utan ITIL 2007 bakgrund:
Kursen är på 3 dagar, inklusive certifieringsexamen.

För deltagare utan ITIL 2007 bakgrund, dock utan certifieringsbehov:
Kursen är på 2 dagar

För deltagare med gedigen ITIL bakgrund:
Kursen är på EN intensiv dag.

Kursen körs i beställarens lokaler.

Materialet är digitalt, ej papperskopior.

Förkunskaper:

Inga formella förkunskaper behövs, dock är det bra om man har arbetat några år inom tjänsteleveransområdet.

 

Från ITIL v2 till ITIL 4:

 

  Kontakt:

info(at)katokitsu.se