ITIL 4 Foundation kurs

 

 
  Syfte:

- Förstå ITIL 4 Service Management ramverket

- Använd kunskapen och publikationerna som referenser för att leda Service Management arbetet och för att begrunda vidare studier.

Efter kursen har du kunskaper om:

- Nyckelkoncepten av Service Management - Key concepts of Service Management

- Tjänstevärdesystemet - Service Value System

- Tjänstevärdekedjan - Service Value Chain

- Värdeflöden - Value streams

- Externa faktorer - External factors

- Praktiker - Practices

Om kursen:

Kursen är på 3 dagar, inklusive certifieringsexamen.

Kursen körs i beställarens lokaler.

Materialet är digitalt, ej papperskopior.

Förkunskaper:

Inga formella förkunskaper behövs, dock är det bra om man har arbetat några år inom tjänsteleveransområdet.

 

 
  Kontakt:

info(at)katokitsu.se