Katokitsu Utbildning - SIAMKONSULT, ITILKONSULT Kontakt
  SIAM - Service Integration and Management -  är ett arbetssätt som möjliggör fler-leverantörs (multi-sourced) IT tjänster att fungera ihop för att leverera IT tjänster.

Läs mera om SIAM här.

 
 

Katokitsu utbildning erbjuder en 3-dagars SIAM EXIN BCS Foundation kurs, som förbereder för SIAM Foundation certifikation.

Likaså, en 3-dagars ITIL Foundation kurs förbereder för ITIL 2011 certifiering.

 

Download SIAM material free!

SIAM® is a registered trademark of EXIN

 

Josef Katkits

www.linkedin.com/in/itilkonsulten

 

SIAM® Foundation kurs, 3 dagar, med EXIN certifiering!

Kursen ger kunskaper i Service Integration and Management (SIAM) och dess drivkrafter,
struktur och grundläggande koncept. Kursen förbereder och ordnar för att certifiera sig på SIAM Foundation hos EXIN.

Kontakta kursledaren@itilkonsulten.se för mera info

 

 

 

url and counting visits
Accurate Visits